-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۴, پنجشنبه

از نکته گزینی های فهیم رسا

یکی، در زمان مصطفا، گفت که "من این دین تو را نمی‌خواهم. والله که نمی‌خواهم. این دین را بازبستان! چندان که در دین تو آمدم، روزی نیاسودم: مال رفت، زن رفت، فرزند رفت، حُرمَت نماند، قُوَّت نماند و شهوت نماند."
گفت "حاشا! ـ که دین ما هر کجا که رفت، بازنیاید تا او را از بیخ و بن نَکَند و خانه‌اش را نروبد و پاک نکند."
ـ مقالات مولانا