-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۹, سه‌شنبه

پناه از شر شیاطین افغانستان!

پرتو نادری
عبادت بسیاری ها به سبب تفاخری بر عبادت خود دارتد، عبادت نیست!
شیطان عاشق خدا بود و نتوانست آدم را سجده کند، گویا از امر خدا سر پیچی کرد!
پرودگارا تو خود بهتر می دانب از مجاهد و غیر مجاهد در این نماد دوزخ ، روزانه چند ملیون تن از امر تو سر کشی می کنند.!
چرا اینان را رانده ی در گاه خود نمی سازی و نام شیطان برای شان نمی دهی ؟
اینان تمام جنایت ها . را مرتکب می شوند. و هر بار که جنایت می کنند می گویند: نفرین بر شیطان ! یعنی از شیطان پیروی کرده اند نه از تو. مگر پیروان شیطان می توانند مومنان به تو باشند!
پرودگارا شیطان یک بار به دلیلی که عاشقث تو بود، از امر تو سر کشق کرد و بر آدم سجده نکرد ، اما این آدم زاده گان در سجده کردن به درگا۶ بنده ی دیوانه ی ترامپ، مسابقه می دهند و هر روز هزار جنایت می کنند ک حتا شیطان هم بر آنان می خندد. 
پرودگارا ما را از شر شیاطین افغانستان نجات ده! 
پرودگارا صدای مرا می شنوی!
من شاگرد تو ام!