-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۱۸, دوشنبه

بازگردان جنرال دوستم بدون همکاری سه کشور منطقه محال است

بازگشت دوستم به افغانستان، موازنه قدرت را برهم می زند و دولت مجبور است به تدویر لویه جرگه گردن نهد.


بیرون راندن جنرال دوستم از اریکه قدرت مشارکتی با غنی، یک برنامه مشترک ارگ و نیروهای خارجی بود. به این اساس، مطرح کردن بازگرداندن جنرال دوستم به افغانستان، بدون همکاری روسیه، ایران و ترکیه نا ممکن است؛ مگر این که امریکایی ها به این امر توافق داشته باشند.

مردم باید به سویۀ دوم سخنان استاد عطا توجه کنند. هرگاه دوستم وارد افغانستان شود، دولت غنی تحت الشعاع حوادث بعدی، مجبور است به تدویر لویه جرگه جدید تن در دهد و این امر همانا پایان کار این حکومت است. حلقه گذشته گرا مستقر در ارگ که به حساب خودش به بسیار زحمت توانسته، پس از سالیان متمادی هسته کوچکی را به یاری نیروهای خارجی به هدف انحصار قدرت به وجود آورد؛ به هیچ وجه حاضر به قبول تحولات جدید نیست؛ مگر این که امریکا تصمیم به معامله با گروه های ضد طالبان بگیرد.