-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲۸, پنجشنبه

واکنش احمد ولی مسعود به همدردی دروغین دکترغنی در پنجشیر و بی اعتنایی نسبت به آرامگاه مسعود بزرگ


دکترغنی شایستهٔ مقام ریاست جمهوری نیست.

سفر آقای اشرف غنی به پنجشیر، دژ مقاومت و آرامگاه قهرمان ملی افغانستان در مقام به قول خودش، رئیس جمهور و بی اعتنایی به حرمت گذاری به آن، گذشته از بغض بی پایان شخصی وی  است که تا هنوز از کوه تنفر، عصبیت، کینه توزی و لجاجت پایین نیآمده، اما در جایگاه ریاست جمهوری، به خاطر نیاز حیاتی امروز افغانستان به وحدت، همگرائی و هم پذیری، مسئولیت کشوری و ملی داشت تا ادای احترام را به جا آورد.
آنچه آقای غنی در پنجشیر به نمایش گذاشت؛ این که تاهنوز ظرفیت مقام ریاست جمهوری این سرزمین را ندارد، از لاک عصبیت، نفرت پراگنی، تبعیض و لجاجت بیرون نشده و خود با ضعف مردمی که دارد عمداً و عملآ به نفاق ملی دامن میزند و دیگران را وادار به عکس العمل میسازد و با این عصبیت، بنیاد اعتماد ملی را از ریشه می خشکاند.