-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۴, پنجشنبه

موتر شاه امان الله را چه کسی صاحب شده است؟

اشاره: چهرۀ اصلی شعار مبارزه با مفاسد از سوی گروه غنی، در پیگیری یا بی پروایی نسبت به این ادعای شایع روشن خواهد شد.
در شبکه اجتماعی چنین شایع شده است: 

این موتر شاه امان الله که در موزیم کابل قرار داشت.
از سوی این شخص در جنگ های تنظیمی دزدی شده و فعلا در ولسوالی شتل ولایت پنجشیر در خانه اش موجود است.
لطفا هم رسانی نمائید تا بیت المال ارزشمند تاریخی در جایش قرار گیرد.
صفحه افکار جدید