-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲۲, جمعه

مقدمات فراری ساختن والیان دولت از شمال

شنیده می شود که نظام الدین قیصاری پس از بازداشت به امنیت ملی سپرده شده و امنیت نیز به دلیل وضعیت نابهنجار صحی، وی را به زندان پلچرخی کابل تحویل داده است. قیصاری در زندان در حال تداوی، تحت بازجویی نیز قرار دارد.

در مذاکره سرور دانش با جنرال دوستم در ترکیه موضوع قیصاری مطرح شده است که جنرال دوستم خواهان تقرر مجدد وی در فرماندهی پولیس فاریاب شده است اما ارگ خواهان انتصاب وی در پست های دولتی در کابل است.

در همین ارتباط یک گزارش دیگر بدست ما رسیده است مبنی بر این که شورای ایتلاف، والیان بلخ و جوزجان را قناعت داده است تا در اعتراض به بازداشت و سپس آزاد نکردن قیصاری، پست های دولتی خود را به شورای ولایتی این دو ولایت تحویل بدهند و خودشان از مقام های ولایت کنار بروند.

کمیسیون متنفذین و مجاهدین به رهبری عطامحمد نور، صحت برگزاری چنین جلسه ای را تایید نموده اعلام کردند که از روز شنبه 23 سرطان 97 تا روشن شدن اوضاع، از ورود نیروهای وابسته به ارگ در ادارات دولتی ولایت های جوزجان، تخار، بلخ و فاریاب جلوگیری خواهد شد.