-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۱۸, دوشنبه

رسول طالب، صرفاً یک جانباز انتخاباتی است

ارگ، گروه ها و هسته های پراکنده را چنان «قطعه بند» کرده است که شماری از مردم از مجبوری، تقرر رسول طالب به مشاورت ارشد!! دکترغنی را مایۀ امید فرض کرده اند.  رسول طالب مثل بیش از یک صد مشاور دیگر غنی، هیچ کاره است؛ فقط نامش در فهرست معاش گیران سیاهه شده. امیدواران، خیال شان راحت باشد. او آمده است تا در مهندسی انتخابات آینده در کنار غنی، اول تر از همه برای خودش، و ثانیاً برای دکترغنی جان فشانی کند.