-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۸, دوشنبه

ضرب المثل فرانسه ای می گوید:
اگر می خواهی یک جفت کفش محکم و خوب بسازی برای پاشنه اش از زبان زن استفاده کن که هرگز فرسوده نخواهد شد.