-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۱۵, جمعه

امپراتور بی تاج درواز به دام افتاد


دولت کابل چرا بعد از این همه سکوت، اکنون نادر شاه کوفی را دستگیر کرد؟ نادرشاه از طریق پنج ولسوالی هم مرز با آسیای میانه، بر صادرات و واردات به روسیه و اروپا مسلط بود.
نادر شاه کوفی، درگذشته فرستاده خاص قسیم فهیم، گل آغا شیرزوی و ظاهر قدیر بود. امپراتوری برادران کوفی حتی تا آن جا تسری یافت که هر رمه دار مکلف بود که دست کم ۵۰ هزار افغانی به نفر نادر شاه تحویل دهد. یکی از علت های اساسی گرفتار نادر شاه کوفی، فقدان مارشال فهیم است که پشتوانه اصلی آن ها به شمار می رفت. عامل دوم این است که برادران کوفی خواسته یا نا خواسته در یک جنگ اطلاعاتی منطقه ای گرفتار آمده اند و شاید دولت مرکزی گلیم این خانواده را از ادارات بدخشان جمع کند. 

دکترغنی تصمیم گرفته است تا بنادر شمال در قندز و بدخشان را از چنگال خاندان کوفی بیرون بیاورد. با این کار، اسدالله خالد، گل آقا شیرزوی، شبکه های اطلاعاتی تاجکستان و دیگر سلاطین مواد مخدر احتمالن با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

ستمگری های این برادران، داستانی طولانی دارد. باری، مجیب‌الرحمن کوفی خانمی را اختطاف کرد و صدای کسی شنیده نشد. نادرشاه سلطان کوچک درواز، کار ساختمان دو پل کانکریتی را که روی دریای کوف آب اعمار می شد، سه سال متوقف کرد. مردم در سال ۲۰۰۹ بر وی شوریدند اما مقامات نامبرده از جمله فوزیه کوفی او را بر سرکار نگهداشتند. این خانواده به سلاطین مواد مخدر، اسلحه فروشی به طالب، نفوذ دادن مفرزه های اطلاعاتی منطقه در مناطق مختلف و ستم کیشی شهره اند. 

درسال ۲۰۱۱ وقتی هدایت الله کوفی به جرم رهبری کاروان های مواد مخدر به زندان افتاد، اولین کسی که دستور رهایی وی را صادر کرد، بسم الله محمدی وزیر داخله قبلی بود.

دولت آقای کرزی در آن زمان با مشکلات سختی از ناحیه شبکه های سرحدی بدخشان مواجه بود و چاره ای جز گذاره نداشت. در همان سال چرخبال های وزارت دفاع از کابل به بدخشان رفته و محموله های بزرگ مواد مخدر را به مشتریان منطقه ای در مرز تاجکستان تحویل می دادند. این قضیه به حدی جاری و ساری بود که همان زمان قوای امریکایی مستقر در افغانستان درین زمینه به کرزی اعتراض کردند. اما اختلافی که بین کرزی و امریکایی به وجود آمده بود، مانع از آن شد که به سلطنت سیاه نادر شاه و برادران وی خاتمه داده شود.

نادر شاه، کاملن بی سواد است اما عامل فعال ارتباط با طالب، داعش و استخبارات مرزی تاجکستان و روسیه به شمار می رود. زمانی که در سالیان اول بعد از طالبان برای ولسوالی کوف ظاهرا از طریق ریاست اصلاحات و اداری، ولسوال انتخاب می شد، شارت لیست تهیه نگردید تا نادر شاه به دستور دکترمشاهد ولسوال کوف آب شود.  درسال ۲۰۱۲ تظاهراتی علیه مافیای خاندانی کوفی ها برگزار شد. معلمی به جهر گفت: هشت سال است که نادرشاه کوفی، کسی که نه سواد خواندن و نوشتن دارد با حمایت خواهرش فوزیه کوفی نماینده بدخشان در پارلمان بر مردم کوف آب ظلم می کند و حتا نمی گذارد که چوکی ولسوالی کوف آب در اصلاحات اداری به رقابت گذاشته شود.
معلم مذکور نامدار خان نام داشت. او داد زد: ما جمعی از اهالی کوف آب سال گذشته به کابل رفتیم و در دیدار مان با رییس جمهور خواستار برکناری نادرشاه کوفی شدیم که یک فرد ظالم، فاسد است. رییس جمهور در پاسخ به ما وعده کرد که این کار را می کند اما با گذشت یک سال از وعده‌ی رییس جمهور هنوز نادر شاه وسوال این ولسوالی است و هرچه از دستش بیاید برسر مردم انجام می‌دهد.
همچنان مولوی غلام الله یکی دیگر از این معترضان فریاد می کشید که بارها من توسط نادر شاه تهدید به مرگ شدم، یک بار هم توسط او لت و کوب شدم و چند روز هم در زندان به سر بردم. امروز ما زن و مرد کوف آب آمدیم تا از دولت افغانستان بخواهیم که اگر به خواست‌های ما گوش می دهد، باید این ظالم را از سر مردم پس کند اگر نه ما ناگزیریم که به خاطر دفاع از خود به کوه براییم و از حق مان در برابر ظلم‌های این آدم دفاع کنیم.
دولت کرزی که با جنایتکاران جنگی متحد بود، به صدای مردم ترتیب اثر نداد. برخی مردم از بی خبری و شماری از سر حیله گری و نرادی، سعی می کنند از سپردن نادر شاه ها به چنگ ادارات بازرسی، یک موضوع قومی یا منطقه ای بتراشند که کاملن غلط و تاسف بار است.