-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۷, یکشنبه

دکترغنی علیه مخالفان سیاسی جبهه دینی باز کرد

ارگ، در آستانه انتخابات جنجالی، جبهه دیگری را علیه مخالفان سیاسی خویش باز کرده است. اهرم نیابتی این پلان، شورای علمای دولتی است. عالمان دین ظاهراْ بعد از هفده سال سکوت و معاش خوری، هشدار دادند که برای مبارزه با فساد اداری نام‌های "افراد فاسد" را از طریق منبر افشا خواهند کرد.
این درحالی است که مخالفان «جهادی» دکترغنی ازین تهدید ها باکی ندارند و هزار بار حاضر اند که غنی و تیمش را به ریسمان ارتداد بسته کنند. 
کمپاین علما سخت سیاسی است اما دکترغنی فراموش کرده است که مخالفان سیاسی غنی، چهل سال است که خود را تیکه داران علما و دین سالاران دانسته و افتخار شکست کفر و کمونیزم را هم به نام خود سکه می زنند. 

فرید حمیدی، لوی سارنوال،  بیرق بردار ارگ تحت نام قانون است و برای اولین بار در زنده گی نتیجه گرفته است که جایگاه علما در دفع فساد با اهمیت است!!