-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۱۶, شنبه

در حدود سه ولایت، جنگ سالاران و تفنگداران غیرمسوول درگردش اند. در همین ولایات، طالبان هم در جنگ اند. دولت و خارجی ها باید مشخص کند که با داعش وطالب می جنگند یا با تفنگداران غیر مسوول؟ نام برخی رقبای سیاسی را تفنگداران غیر مسوول گذاشتن و سرکوب آنان را اولویت دادن یک اجندای  سیاسی است که به تقابل نظامی می انجامد. برنده شدن در انتخاباتی پر از بی اعتمادی و هرج و مرج، با راه اندازی این چنین نمایش ها، نمی توان مردم را قانع کرد. مردم که قانع نشدند، تنها زور جواب نمی دهد. جهاتی که زور تولید می کنند همواره زور مند باقی نمی ماند. اوضاع متغییر، تولیدات زور در آدرس های مختلف را هم تغییر می دهد.