-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲۷, چهارشنبه

دولت خنجر حکمتیار را در کمر اپوزیسیون فرو برده است

تنظیم ها و سیاسیون خمیر شده در اذهان عمومی، چانس فراز آیی بر قدرت را برای همیشه از دست داده اند. ائتلاف نجات یک ساختار کاملاً شکست خورده، فاقد برنامه، متزلزل، و سوار بر موج تصادفات است. هرگاه برنده ای در تعاملات جدید سراغ شود، جز حکمتیار کسی دیگری نیست. حکمتیار در یک چرخش برنامه ریزی شده به اردوگاه متنقدان پیوسته و امیدوار است رهبری مخالفان را در دست گیرد؛ یا یکی از اهرم های هدایت این جریان را در کنترول داشته باشد. تعهد اصلی حکمتیار در اصل، وفاداری به غنی- اتمر است. او یک میلۀ آهنی در ستون فقرات اپوزیسیون است. دکترغنی هر زمانی خواهد توانست میله را از کمرگاه مخالفان بیرون کند.