-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲۳, شنبه

حملات موازی بر مراکز انتخاباتی پاکستان و افغانستان/ آیا یکی به دیگری رابطه دارد؟

به گزارش روزنامه های پاکستان، موجی از حملات مرگبار انتحاری، مراکز انتخاباتی در بلوچستان و ایالت پشتونخوا را آماج گرفته و به نظر می رسد که این حملات متواتر ظرف روز های اتی نیز تکرار شود. در تازه ترین حمله انتحاری در میان جماعتی از مردم که دریک گردهم آیی تبلیغات انتخاباتی حضور یافته بودند، دست کم ۱۲۰ تن کشته و حدود ۱۵۰ تن مجروح شده اند که این چنین حملات ظرف چهار سال گذشته در پاکستان بی پیشینه خوانده شده است. دو روز پیش، هارون بلور از نخبه گان پشتونخوا همراه با ۲۰ تن در پشاور کشته شدند. 

سعید چودری، مدیر شورای امور اسلامی در اسلام آباد گفت که موج حملات جدید، احزاب ایالتی را هدف گرفته است. درین حال منابع اردوی پاکستان گفته اند که برای تامین انتخابات ایالتی بیش از ۳۷۱۰۰۰ نیروی امنیتی را درسراسر پاکستان موظف ساخته اند تا برای حدود ۱۰۵ میلیون افراد واجد شرایط رای دهی فضای امن را تامین کنند. آصف هارون رجا، مدیر مرکز تحقیقاتی میثاق گفته است که این چنین حملات از سال ۲۰۱۴ تا کنون افزایش چشمگیری به خود یافته است. هارون رجا گفته است که او بیم دارد که این حملات توسط تروریست هایی که در خاک افغانستان مخفی شده اند، انجام گرفته باشد.