-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲۷, چهارشنبه

هم صنفی دکترغنی و شریک رولا غنی به وزارت مالیه دست یافت

یافته های گزارشنامه افغانستان
محمد همایون قیومی به گنج وزارت مالیه دست یافت. او از مخالفان درجه یک اکلیل حکیمی، تا عمق استخوان، متعصب و کج مدار و از نزدیکان خاصه دکترغنی و دراصل مستحق بازنشسته گی است.  

قیومی از دیسانتی های ردۀ اول اداری است که هماره در ارگ مستقر بوده است. موجب اصلی تنش و برخورد بین اکلیل و قیومی، بر سر پول بود. او در جلسات خصوصی، به کنایه، وزارت مالیه را Holly Minister  لقب داده بود که در موجودیت اکلیل حکیمی، کسی را یارای آن نبود که در امورات وزارت چیزی بگوید. نامبرده، شریک نهاد های غارتگر بین المللی و در پروژه سازی و خروج سرمایه ها از افغانستان، سخت آزموده؛ و همچنان یاور ومددکار خصوصی رولا غنی در مدیریت پول به شمار می رود. 

با انتصاب قیومی به وزارت مالیه، این گروه، ظاهراً انحصار رهبری چرخۀ پول های کمک جهانی را کاملاً در دست خود گرفته اند. ازین قرار، حوادث مهمی از حیف و میل وچور سرمایه های ته ماندۀ ملی در پیش رو خواهد بود.

گذشته ازین، قیومی، فحش گوی قهار و عصبیت سالاری بی بندوبار است. در استعمال کلمات رکیک و بغایت شرم آور ( به هنگامی که تب عصبیت زود رس به جانش می افتد) دست چتی گویان سلف و خلف خود را از عقب بسته است و دراهانت سرایی دهانش کف می کند. وزیران کابینه در نظر قیومی چیزی بیشتر از مجموعه مارمولک های حرف شنو نیستند. قیومی، عامل فشار اصلی تحریم مناطق مرکزی از داشتن تاسیسات انرژی برق بود.