-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۱۶, شنبه

من این چنین نقاشی روح انگیز از احمد ظاهر ندیده ام.


این نقاشی را دختر جناب هدایت حبیب کار کرده است. مرحبا... من سال هاست قلم خود را در شرح آن احمد ظاهری که در روح من آشیانه دارد، به کار برده نمی توانم. تا نوک خامه بچرخانم گلویم پُر می شود اما ارجمندی هدایت حبیب آن رؤیای خفته را متجلی کرده است.