-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۱۴, پنجشنبه

چرا آتش بس دراز مدت در افغانستان برقرار نشد؟

نشریه دپلومات می گوید که پاکستان باید از آخر این بازی و نقش خودش در تشکیل حکومت آینده درکابل مطمئن باشد.نشریه دپلومات در برابر این پرسش که پاکستان چرا نتوانست طالبان را برای پذیرش آتش بس طولانی مدت وادار کند، نگاشته است که نفوذ پاکستان بر طالبان در حدی نیست که آنان را به تغییر اهداف سازمانی آن ها مجبور کند. یک دلیل به قول دپلومات این است که طالبان از نظر مالی و عملیاتی مستقل اند. از مدت ها پیش گفته می شود که رهبران طالبان در پاکستان مستقر اند اما درین زمینه که تمام رهبران طالبان از داخل پاکستان فعالیت های خود را تنظیم می کنند، شواهد جامعی وجود ندارد.
طالبان افغان به عنوان یک سازمان در درازای سال ها تکامل یافته است و استقلال مالی و پیروزی های این گروه در میدان های جنگ تسریع شده است.
دوم این که هرگاه پاکستان در دوره های زمان گیر برای آغاز پروسه صلح در افغانستان، بخشی از مساله باشد، مشخص نیست که آیا آن کشور تا زمانی که به منافع خود دست نیابد، از پروسه صلح از نظر استراتیژیک حمایت خواهد کرد یا خیر؟
طالبان افغان هیچ گاه پاکستان را مورد حمله قرار نداده اند و به همین ترتیب، این گروه منافع پاکستان را درسطح منطقه و افغانستان آماج قرار نداده است. واقعیت امر این است که طالبان افغانستان یکی از عوامل اصلی حمایت از سیاست های امنیتی پاکستان علیه تهدید برخی کشور ها به منافع و ثبات این کشور در سطح منطقه به شمار می رود. محاسبه در اسلام آباد این است که پاکستان به ارتباط خشونت آفرینی های طالبان تحت فشار جامعه جهانی قرار دارد؛ بنا برین این کشور نه تنها در برابر فشار مقاومت می کند بلکه رابطه با طالبان را حفظ می کند.
نشریه دپلومات نتیجه می گیرد که وضعیت کنونی در افغانستان محصول سیاست های پاکستان برای تقویت طالبان در چند دهه اخیر است که هدف از آن تضعیف کشورهایی مانند هند است که از نظر اسلام آباد یک تهدید حساب می شود. به نظرمی اید در یک چنین جوی، بعید است که پاکستان خودش را در نقطه عطف حل درگیری های جاری قرار دهد مگر این که نسبت به آخر بازی و نقش خود  در آینده سیاسی افغانستان اطمینان داشته باشد.