-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۴, پنجشنبه

هشدار محقق

هشدار محقق به حکومت عمیق معلوم می شود. او با اشاره به عناصر داخلی و خارجی گفت: 
هفده سال پول خرج کردند که ما یعنی احزاب نباشند؛ اما ما هستیم! 
شاید امریکا با دل نا خواسته با این جریان حاضر به معامله شود؛ اما هرگز آن ها را انتخاب نخواهد کرد. گذشته ازین، جریان هایی از داخل همین ائتلاف بزرگ با غنی- اتمر سرگرم رایزنی و معامله اند.