-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۳۰, شنبه

معاونیت اول در انتظار عطا محمد نور است/ نه ریاست جمهوری

عطا محمد نور تماس ها و مشورت های خود برای ورود به میدان رقابت انتخابات ریاست جمهوری را افزایش داده است. او ظاهراْ کاندیدای «شورای نجات» است. اما این شورای نجات، زیر مجموعه ها و جریان های الحاقی چندی را از ولایات جنوب و شرق نیز با خود دارد. بنا برین، هرگاه انتخابات منصفانه بر گزار شود، اضلاع شامل در شورای نجات که هریک عملن «بانک های رای» به حساب می روند، برنده خواهند بود. 

اما چنین حادثه ای اتفاق نخواهد افتاد.

دکترعبدالله نیز در انتخابات ۲۰۱۴ برنده میدان شده بود ولی جامعه جهانی او را قانع ساخت که از روی مصلحت های داخلی و بین المللی، به فرد مورد حمایت امریکا و جهان تمکین کرده و به یک اداره موازی به نام «ریاست اجرائیه» قناعت کرده و سد راه پروسه بین المللی نشود. احساس بنده این است که همین معامله، براساس همان فارمول و ملاحظات، بی کم وکاست به عطا نور پیشکش خواهد شد؛ با این تفاوت برجسته که عطانور و جنرال دوستم، بی کم و کاست مانند عبدالله به چنین تقدیر پروپوزل شده، سر تسلیم فرود نخواهد آورد؛ به این معنی که عطا و رهبران شورای نجات، دست کم امتیازات نیمه کل دولت و حکومت آینده را بی کم وکاست از امریکا و سیاستگر مورد حمایت آن ها خواهند گرفت. البته اشاره کنم که هرگاه جامعه بین المللی بتواند تا موعد برگزاری انتخابات، یک پارچه شورای نجات را از بین ببرد؛ بازهم عطا نور به عنوان کاندیدای جمیعت و برخی جریان های کوچک دیگر، به معاونیت اول دست خواهد یافت.