-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲۵, دوشنبه

از قراین بر می آید که اعتراضات شمال به زودی به پایتخت کشانیده خواهد شد. لجبازی غنی در نهادینه کردن انتخابات تقلبی حتی برای دیگر سیاسیون یک روزنه کوچکی برای تنفس نمی گذارد. وقتی راه تنفس بند می آید، نخستین تجربه های مرگ چهره نمودار می کند. امریکایی ها صد در صد وارد گود می شوند. در غیر آن، اوضاع از کنترول همه بیرون خواهد شد.