-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲۵, دوشنبه

فرمانده کوماندو، علیه لنده غران غنی- اتمر شهادت داد

فرمانده نیروهای کوماندو، مشارکت نفرات این واحد ویژه در بازداشت و شکنجه نظام الدین قیصاری و پاسبان هایش تکذیب کرد. فرمانده‌ عمومی کماندوها گفت:
کسانی کی نظام الدین قیصاری را دستگیر کرده کماندو نیست، کماندوها خود را در مسایل خورد و کوچک سیاسی دخیل نمی‌سازد‌. از نام کماندوه‌ها استفاده نکنید.


این یک ثبوت رسمی برین مطلب است که شورای امنیت و دکترغنی یک قطعه از شکارچیان لنده غر را به طور غیرقانونی با بهره گیری از امکانات دولت تشکیل داده اند تا به هر استقامتی که سوق داده شوند، از نام کوماندو، اعمالی را مرتکب شوند که همه روزه، داعش و طالب مرتکب می شود.

 این اقدام، صف اردوی مدافع افغانستان را شق کرده و از داخل اردو ممکن است سربازانی سر بر آورند که قطعه لنده غران ارگ را به رگبار ببندند؛ نظیر حملات «خودی» بالای نیروهای خارجی که طالبان نفوذی در واحد های نظامی دولت انجام می دادند. هرگاه چنین ماجرا هایی شروع شود، این خیانت تاریخی به نام نامی «سرقوماندان اعلی» خود خوانده در تاریخ درج می شود.
فرمانده نیروهای کوماندو، جسارت مهمی از خود نشان داده و احتمال برکناری یاتعویض وی وجود دارد.