-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۱۶, شنبه

از کشفیات ضاله مامور عبداللهجنگ فعلی در کشور میان دو گروه است. گروهی که به انتخابات و رأی مردم باور دارد و گروهی دیگر دشمن انتخابات است و به رأی مردم باور ندارد.