-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲۵, دوشنبه

قیام روحانی شیعه علیه نفوذ ایران

تظاهرات در نجف و کاظمین و بصره همان قدرت نمائی است که مقتدا صدر برای تعیین تکلیف دولت آینده از خود نشان داد. تظاهرات که تا اشغال فرودگاه و جلوگیری از نشست و برخاست هواپیماهای ایران انجامید. ده ها خبر و عکس از این تظاهرات در ایران منتشر شده بی آن که یک کلام گفته شود مقتدا صدر زیر بار دولتی نمی خواهد برود که تحت نفوذ جمهوری اسلامی باشد. تفسیر تظاهرات بصره و کاظمین و نجف همین  دو جمله است!

طرفداران ادامه ارتباط دولت با جمهوری اسلامی به بهانه تشکیل دولت وحدت ملی شیعه می خواهند قدرت مقتدا صدر و توان مانورهای او را محدود کنند و مقتدا صدر تاکنون زیر بار تشکیل چنین دولتی نرفته و تظاهرات روزهای اخیر در شهرهای شیعه نشین عراق قدرت نمائی صدر است.

جمهوری اسلامی می کوشد طرح «۴+۵» خود را در عراق به دولت برساند. یعنی توافق نیروهای شیعه پنجگانه، قانون، نصر، سائرون (جبهه به رهبری مقتدا صدر) که دراین صورت نخست وزیری که انتخاب می شود با رای 4 از 5 بر جبهه سائرون صدر برتری عددی خواهد داشت و نخست وزیر خود را به قدرت خواهند رساند. یعنی همین وضع کنونی درعراق که مقتدا صدر با شعار نه ایران و نه امریکا دربرابر این وضع ایستاد و از مردم عراق رای گرفت.