-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲۹, جمعه

حکایات مسلمانان پناهنده!

برای بریدن سر مقام انگلیسی نقشه کشیده بود.
دادگاهی در انگلیس فردی را که برای بریدن سر نخست وزیر انگلیس نقشه کشیده بود، محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، نعیم الرحمن زکریا به پلیس مخفی انگلیس که خود را یکی از فرماندهان داعش معرفی کرده بود، در تلگرام نوشته بود: «می‌خواهم یک انفجار انتحاری انجام دهم. می‌خواهم سر ترزا می را ببرم.