-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۱۴, پنجشنبه

دولت قیصاری را در حبس نگهمیدارد


رهایی قیصاری موجی از بسیج مردمی را به دنبال خواهد داشت.نظام الدین قیصاری سرپرست قوماندانی امنیه ولسوالی قیصار فاریاب و نماینده جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور در امور خیزش‌های مردمی به لوی سارنوالی معرفی شده‌است. او به همین بهانه تا مشخص شدن بازی های پس پرده و جنگ های شمال، در زندان نگهداری خواهد شد. 
گرفتاری رحیم الله قوماندان محلی ارزگان و نادر شاه قوماندان محلی دیگر در بدخشان که به دوسیه قیصاری ( طبق پلان) گره زده شده، فقط یک پوشش توجیهی به خاطر در حبس کردن قیصاری است تا به مردم سوال ایجاد نشود که دولت صرفاً یخن یک متخلف از قوم ازبک را گرفته است.