-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲۵, دوشنبه

فرد انتحاری که از سوی شورای امنیت ملی اجاره شده بود، در شهر نو کابل، تجمع معترضان هوادار جنرال دوستم را زده نتوانست و از سوی پلیس حذف شد.