-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲۴, یکشنبه

اعتراضات شمال، برای دکترغنی در بروکسل، گور حفر کرد


جامعه جهانی تمایلی به قربانی کردن منافع خود به خاطر خوش ساختن دکتاتوری به ظاهر لیبرال در کابل ندارد.باخت ارگ، در توطئه ضد ملی در فاریاب جدی تر شد و در بروکسل به اوج رسید. اما خطر هنوز قوی است که اقلیت کهنه پرست ملبس با شعار لیبرال، برای فرار از عواقب کار، به هر اقدام ضد وحدت ملی دیگر دست بزند.

تا این جای کار، ارگ، زیر فشار جنبش مردم در شمال و بی مهری جامعه جهانی، با انتشار اعلامیه ای رفتار با بازداشت شدگان در فاریاب را رفتاری غیرقانونی و غیرقابل قبول خوانده و دستور تحقیقات داده است. رژیمی که خود دسته تروریستی تشکیل داده و خود دستور تحقیقات می دهد؛ جز خودش، چه کسی را می تواند گول بزند؟ بدین ترتیب، تیم ارگ مجبور به خوردن عوق تاریخی خویش شده است.
خطای ملی و سیاسی دکترغنی، نمایش دروغین علیه زور سالاران بوده است. تشکیل دستۀ مرگ و انداختن آن به جان رقبای سیاسی، سرانجام بلای جان غنی- اتمر شد واصلن چنین اعتراضات منسجم و گسترده ای مردمی را محاسبه نکرده بودند.

خیزش درشمال، همزمان با ورود دکترغنی به بروکسل بود. از همان اول ماجرا که هیچ کسی این « قوماندان اعلی» خود خوانده را در میدان هوایی بروکسل چندان تحویل نگرفت، بقیۀ مساله در روز های بعد، قابل پیش بینی بود. جنبش پیگیر مردم در شمال، در بروکسل اثر گذاشت و از نظر اعتبار و وجهه، گور دکترغنی را حفر کرد. ترمپ و صدراعظم انگلیس حضور او را نادیده گرفته و پیش از آن، مایک پمپئو در کابل، یک فضاحت تاریخی را در کارنامه غنی ها رقم زده بود. تاریخ مصرف او سپری شده است.
جامعه جهانی، از نیروهای ضد طالبان و داعش، به اندازه خود طالبان و داعش بیزار اند؛ اما به حکم منافع خود، به هر دو نیاز مند اند. گروه بیمار در ارگ، فکر کرده بودند که با استفاده از حضور امریکا و ناتو، حتی به بهای نابودی دست آورد های نیمه دموکراتیک در دودهۀ اخیر می توان نظام تک قطبی را اعاده کرد. این توهم مثل گذشته دود شد. حالا غنی منتظر فرجام کار خویش باشد که چه گونه رقم خواهد خورد.