-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۲, سه‌شنبه

یک تحلیل جالب

پس از قضيه ايشچى، جنرال دوستم تبعيد ميشود. در غياب موصوف، نظام الدين قيصارى از وابستگان رسول پهلوان كه اكثريت تركتباران جنرال دوستم رادر قتل وى متهم ميدانند، بسرعت نقش ناجي و رهبر تركتباران را بخود ميگيرد و نقش جنرال دوستم و فرزندش (باتور دوستم) هم با اخذ تذكره با درج واژه (افغان) و شانه بشانه قرار گرفتنش در كنار غنى احمدزى، به شدت در برابر نظام الدين قيصارى كمرنگ مي گردد.

جالب اينكه دولت كابل بطور غيرمترقبه و غيرقابل پيشبينى، جاهلانه قيصارى را اختطاف و در سرنوشت نامعلومى قرار ميدهد. تركتباران همزمان با دو شعار "قيصارى را آزاد كنيد، دوستم را به وطن باز گردانيد" دست به اعتراضات خيابانى ميزنند.

درهمين حال ريیس جمهور توافقى معاون دوم اش را كه در دولت احمدزى نقش سمبوليك دارد، گويا جهت مذاكره به جنرال دوستم به كشور تركيه مي فرستد. ظاهراً معاون دوم غنى سرور دانش بادست پُر به كشور باز ميگردد و جنرال دوستم در ميان شور و هلهله هوادارانش به قصر ظاهراً دشمن (ارگ شاهى) ملحق مي شود. اما؛ قيصارى كه عامل بازگشت جنرال دوستم گرديده است، هنوز از مرگ و زندگى و حتی يك تصويرش اطلاعى در دست نيست.
جنرال دوستم هم بطور قاطع از بود و نبود قيصارى صحبت نمي كند و آنقدر هم روى اين مهم مكث نمي دارد.

در نتيجه: گمان مي رود كه قيصارى در يك توافق بين ارگ و جنرال دوستم، قربانى شده باشد و دو طرف ارگ و جنرال از نبود قيصارى كام دل گرفته باشند.
جنرال دوستم هم در برابر چشم پوشى دولت از دوسيه ايشچى در انتخابات پيش رو از تيم غنى حمايت خواهد كرد؟
البته اين برداشت در حد يك گمان است. حل اين معما را زمان پاسخ خواهد داد.