-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲۳, شنبه

گلوبال پست: سرنوشت دکترغنی مانند نظام الدین قیصاری خواهد بود
رسانه های خارجی می گویند که «تویتر چلونکی» ها از مقامات دولت کابل پول می گیرند.‌ در تازه مطلب خود با انتقاد از سیاست های دگماتیک دکترغنی در رابطه به گرفتاری نظام الدین قیصاری نوشته است که غنی خود با سرنوشت قیصاری رو به رو خواهد شد.

نشریه می نویسد: با توجه به تهدیدات لفظی نظام الدین که منجر به دستگیری او شد، رئیس جمهور غنی نیز باید با عین سرنوشت روبه رو شود. قیصاری یک تروریست نبوده و کدام خطر امنیتی به افغانستان و جامعه بین المللی به حساب نمی آید. او در ولایت فاریاب علیه داعش و طالب می جنگید. فاریاب در فاصله ۲۵۰ میلی کابل قرار دارد و قیصاری با نفراتش نمی توانند به سوی کابل مارش کنند؛ پاسگاه های امنیتی را در هم شکسته و از یخن دکترغنی بگیرند.

به گفته روزنامه، حتی اگر تهدید های لفظی قیصاری مساله ای حیثیتی تلقی شده باشد این مساله می توانست از طریق بزرگان ازبک و رهبران حکومت وحدت ملی حل وفصل شود. غنی جنرال دوستم را به لحاظ سیاسی به ترکیه تبعید کرده است.

دکترغنی و تنی چند از هواداران متحجر قومی او مساله دستگیری قیصاری را جنگ دولت علیه جنگ سالاران توصیف می کنند. برخی طرفداران غنی از طریق تویتر و وفیس بوک فعالانه درین زمینه مشغول تبلیغات اند. ناتوانی تیم شورای امنیت ملی را بر روایت کاذبانه «تکنوکرات ها علیه جنگ سالاران» درافغانستان متمرکز کرده اند.

گلوبال پست در بخشی از مقاله می نویسد: در ذهن غنی چه اتفاقی افتاد که به بازداشت نظام الدین قیصاری انجامید؟ این پرسش را باید به شخص غنی راجع کرد؛ مردی که به قوم پرستی متهم است و در رابطه به اولویت های ملی، امنیت ملی، مبارزه بر ضد فساد، گزینشی عمل می کند و مخالفان سیاسی خود را «جنگ سالار» می خواند. 
گلوبال پست در پایان می نگارد که در شبکه های اجتماعی هر سیاستگری که نسبت به پالیسی های قبیله ای غنی صدای نگرانی خود را بلند می کند؛ از سوی مبلغان غنی و «تویتر چلونکی» هایی که از مقامات دولت پول دریافت می کنند؛ به عنوان عنصر «ضد دولت» یا «جنگ سالار» تبلیغ می شود.