-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲۶, سه‌شنبه

حاشیه ای از قلم ویدا ساغری بر مرگ کامیار پسر فروغ فرخزاد

کامیار شاه پور پسر فروغ فرخ زاد یگانه داغ دل این زنی که تا مرد از پس بی عدالتی های اجتماعی و شخصی علیه زنان ناله و ضجه زد ، امروز صبح درگذشت. 
در جهان مسلمانها مادران رحم های قراردادی بیش نیستند. برای مردان وارث میزایند و برای پیامبرش امت بی انکه جز درد و دلهره و تحقیر حضانت یک طرفه چیزی را تجربه کنند 
من از قانون غیر انسانی حضانت یک طرفه در اسلام اعتراض دارم!