-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۱۳, چهارشنبه

گزارشی از جلسه سران جاغوری با طالبان

اشاره: چرا حمله طالبان برای تسخیر جاغوری به تاخیر افتاد و چه حلقاتی در پس پرده قرار دارند؟روز یکشنبه ۱۰/ ۴/ ۱۳۹۷ نشستی میان نمایندگان جاغوری و موسفیدان رسنه برگزار گردید.
در این جلسه موسفیدان رسنه بر پرهیز از جنگ و حسن همجواری تاکید نمودند اما خود را در این جنگ کاره ای ندانستند لذا زمینه گفتگوی مستقیم با طالبان را فراهم نمودند.
در این جلسه ولسوال طالبان برای جاغوری و مالستان و مسئول زون طالبان حضور داشتند.
نمایندگان جاغوری اظهار میدارند که مردم جاغوری صلح دوست هستند و نیت جنگ نه با طالب و نه دولت را دارند؛ لذا از طالبان می خواهند که منطقه جاغوری را تبدیل به میدان جنگ نکنید چون در این صورت همه متضرر خواهند شد.
نمایندگان جاغوری اضافه می کنند که مردم جاغوری همان مردمی است که از طالبان با گل و چپن استقبال نمودند و با مسالمت بدرقه نمودند. لذا ما نمی خواهیم که این خاطرات خوش مکدر گردند و نزاع خونین میان طالبان و مردم جاغوری ایجاد شود چون در حال حاضر از مناطق مختلف نیرو آمده است تا از جاغوری دفاع نمایند و ما راضی نیستیم که جاغوری تبدیل به میدان جنگ شود اما در صورتیکه ناموس خود را در معرض خطر احساس نماییم ناگزیریم که از مناطق خود دفاع نماییم.
در مقابل طالبان اظهار می دارند که ما قصد حمله به جاغوری را نداشته و نداریم اما خود مردم شما در فضای مجازی داد و فریاد برآورده اند که ما افغانا را چطور و چکار کرده ایم و جاغوری را تبدیل به گورستان طالبان می سازیم و جاغوری در امنیت کامل است.
در شرایطی که خود ارگ ریاست جمهوری امنیت ندارد و ۲۸ کشور عضو از مقابله با طالبان عاجز مانده اند ما اگر بخواهیم جاغوری را بسیار به راحتی نا امن خواهیم ساخت ولو اینکه در جنگ پیروز نشویم.
مردم جاغوری در جواب گفته اند کسانیکه این سخنان را در فضای مجازی منتشر می‌کنند یک عده جوانان بی خرد و تازه به دوران رسیده اند و همه هم ساکن کشورهای خارجی هستند و لذا حرف این ها سخن مردم جاغوری نیست بلکه سخنگوی مردم جاغوری ما هستیم.
طالبان در جواب می گویند اگر سخن مردم جاغوری این است، از این پس ناموس جاغوری ناموس ما و دختران جاغوری خواهران ماست؛ لذا امنیت خواهران ما و مسافرین مردم جاغوری از جاغوری تا مزار شریف و از جاغوری تا قندهار و بلدک و هرات بر عهده ماست.
اما ما با دولت افغانستان جنگ داریم لذا دولت اگر زورش رسید ما را می کشد و ما اگر زورمان رسید افراد دولت را می کشیم؛ لذا در این میان اگر افراد دولتی که توسط طالبان کشته می شوند ممکن است که از جاغوری هم باشند لذا شما این مسئله را حمل به جنگ طالبان با جاغوری نکنید.

از برگه:حفیظ سروری