-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۱۷, یکشنبه

دیسانت رسول «طالب» به میدان مشاوریت دکترغنی قطعاً یک اجندا دارد: اعدام انتخاباتی محمد محقق و گروگان گیری مجدد آرای هزاره ها