-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۲, سه‌شنبه

این نوع حادثات، اوضاع تاجکستان را به مرور «خِت» می سازد

زید سعیدف، تاجر سرشناس و وزیر پیشین صنایع تاجیکستان، در اواخر اردیبهشت ۱۳۹۲ تقریبا یک ماه پس از آن که اعلام کرد حزب جدیدی با نام "تاجیکستان نو" تاسیس می دهد، از سوی مقامات تاجیک بازداشت شد.

بازداشت او هنگام بازگشت از یک سفرش به فرانسه در فرودگاه شهر دوشنبه صورت گرفت. او پس از چندین مرحله محاکمه پشت درهای بسته به اتهاماتی نظیر رشوه‌ستانی، چندهمسری، سوءاستفاده از مقام و تجاوز به ناموس که انتقادات گسترده گروههای مدافع حقوق بشر بین المللی را به دنبال داشت، برای ۲۶ سال به زندان محکوم شد.

دو سال بعد، او با اتهامات دیگری چون تصرف مبالغ دولتی و نپرداختن مالیات روبرو شد و سه سال به دوره محکومیتش اضافه شد. مقامات تاجیکستان در سال ۱۳۹۳ چندید کارخانه و مؤسسات و داراییهای دیگر او را مصادره کردند. در جریان محاکمه او دو تن از وکلای مدافعش بازداشت شدند و بسیاری از حقوقدانها از پذیرفتن وکالت او خودداری کردند.