-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲۲, جمعه

درس تاریخی مقاومت ده روزه : طلسمی نیست که نشکند!
خطر معاملۀ نرم و عادتی رهبران سیاسی رفع نشده و می تواند، ارگ را در استمرار تحرکات ضد ملی یک بار دیگر امید وار کند.تلاش برای احیای دکتاتوری یک بار دیگر شکست خورد. 

حساب و کتاب ارگ بر پایه فارمول تدریخی یک گام به پیش، دوگام به پس بود که در نتیجه مقاومت مردم گدود شد. اما اشتباه احتمالی رهبران، یک گام به جلو ( به نفع خود شان) ، صد گام به عقب ( به زیان مردم)‌خواهد بود.

یک بار دیگر مقاومت محوری خلق ازبک، در معادلۀ نبرد قدرت، تغییر تاریخی پدید آورد. خلق ازبک در ده روز اخیر، به همه نیرو ها که از دیوانه بازی های ضد ملی دکترغنی، روح شان قبض شده وعقب دیوارهای سمنتی خزیده بودند؛ درس اعتماد به نفس داد. ۸ محافظ نظام الدین قیصاری که قرار بود به محکمه قلابی تحویل شوند، آزاد شدند. سرور دانش کارش به انقره کشید و عریضه پهن کرد؛ فرمانده عمومی ناتو به دیدار عطا محمد نور رفت؛ همه آزاد می شوند؛ قدم به قدم عقب می روند. آزادی قیصاری، به حامیان تروریزم دولتی پیام خوبی نیست؛ اما خطر کلان تر باقیست که مقاومت مردم را به نرمی – مثل گذشته- ببلعد. آن چیست؟
 احتمال فروش مقاومت ملی به قیمت ارزان از سوی رهبران شورای نجات به کهنه پرستان سیاسی ارگ است. قیامی که برای تغییرات مثبت برای همه افغان ها شروع شده، هرگاه به خاطر رسیدن به مطالبات کوچک شخصی، در نیمه راه فروخته شود، فاجعه قابل تکرار خواهد بود.