-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۹, سه‌شنبه

دونالد ترامپ چه طرحی برای آینده افغانستان ترسیم کرده است؟
"نفس طرح این مساله و عقب نشینی قوای مسلح از هر نقاط که صورت بگیرد به نفع گروه های طالبان و داعش و باعث تقویت آنها می گردد و در این طرح معلوم نیست که سرنوشت آن انسان های در آن مناطق طرفدار دولت بودند چگونه مورد معامله قرار می گیرد؟
اگر آمریکایی ها در صدد تقسیم افغانستان برآمده باشند بازهم این قضیه مبهم و پیچیده است که افغانستان را به اساس کدام فرمول تقسیم بندی می کنند؟ اگر آمریکایی ها به این نتیجه رسیده باشند که افغانستان را به سیستم نوع فدرالی تقسیم بندی نمایند به نظر می رسد که این انتخاب بهترین گزینه هم برای مردم افغانستان و هم برای آمریکایی ها می باشد. در غیر آن صورت هرگزینه دیگر دلالت بر ادامه جنگ می کند و خطر این طرح بیشتر است برای مردم افغانستان نسبت به منفعت آن."