-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۷, یکشنبه

گزارش تکان دهنده از اعمال جنرال دوستم


صالح فیضی راننده سابق جنرال، شهادت می دهد که جنرال دوستم او را نیز در سال ۲۰۱۳ به سرنوشت ایشچی و اکبربای دچار کرده بود.
 هارون امیر زاده
صالح محمد فیضی معروف به خلیفه صالح، که اکنون در کشور اتریش پناهنده است برای بیست و سه سال از سن 16 سالگی راننده شخصی جنرال دوستم بوده است. او شاهد عینی جنایات تکان دهنده جنرال دوستم از جمله تجاوز به خودش، دختران و پسران زیر سن بوده است. او هم چنان شاهد زنده قتل همسر دوستم توسط وی بوده است. او آگاهی از گور های مخفی و افراد سر به نیست شده بدست دوستم دارد. 
آقای صالح فیضی برای مدت طولانی از ترس و تهدید دوستم بخودش در اطریش و خانواده اش در شمال افغانستان با تحمل رنج طاقت فرسا خاموشی اختیارنموده بود ، ولی اخیراً به روزنامه نیویارک تایمز پرده از یک گوشه ی کوچک از صد ها جنایت دوستم برداشته است.
*****
روزنامه نیویارک تایمز بقلم Rod Nordland بتاریخ 22 جولای 2018، روزیکه جنرال دوستم از ترکیه به کابل بر می گشت مقاله ی را تحت عنوان" معاون رییس جمهوری افغانستان ، که متهم به تجاوز جنسی و شکنجه است از تبعید برگشت" منتشر نمود. روزنامه ی مذکور با صالح محمد فیضی راننده سابق جنرال دوستم در محل زندگی او در کمپ مهاجران در اطریش مصاحبه نموده است. این در حالی بود که قبلاً اکبربای و انجینیر ایشچی پرده از جنایات دوستم برداشتند، ولی تا کنون ده ها قربانی دیگر او از ترس و یا شرم اجتماعی جرات نکرده اند، که پرده از گوشه های دیگر جنایات او بردارند.
نیویارک تایمز در آغاز مقاله اش از کابل می نویسد:" جنرال عبدالرشید دوستم، که به تجاوز جنسی و اختطاف و هم چنان بی رحمی، نقض حقوق بشر و قتل همسرش متهم است بعد از بیشتر از یک سال تبعید به کشورش افغانستان روز یک شنبه برگشت". 
روزنامه در بخشی از مقاله اش می نویسد، که بسیاری ها دوستم را متهم می کنند، که از تجاوز جنسی برای مطیع ساختن دشمنان و حتا دوستانش استفاده می کند. 
روزنامه داستان تجاوز دوستم به صالح فیضی را از زبان وی چنین حکایت می کند:" زمانیکه من امر جنرال دوستم را رد نمودم، که باید با معشوقه او که یک دختر بانزده ساله است، ازدواج کنم با خشم او مواجه شدم. دوستم می خواست که تحت نام خانم من با او رابطه جنسی خود را مخفیانه ادامه بدهد". فیضی می گوید که دوستم قبلا دو همسر داشت، ولی هنوز قناعت نداشت، می خواست زن سوم هم بگیرد."
روزنامه در ادامه می نویسد:" وقتی آقای فیضی امر جنرال دوستم را نپذیرفت، جنرال خشمگین شده به کمک محافظانش به او برای چندین روز متواتر تجاوز و شکنجه نمود، سر انجام دهن اورا بسته کرد و در کانتینر یک کامیون زندانی نمود، که آثار زخم بر بدنش هنوزباقیست." آقای صالح می گوید پس از آنکه یک تیم سازمان C.I.A.او را در 2013 از چنگال دوستم آزاد ساختند، او فرار می کند و بعد تر کشور را ترک می گوید. 
آقای فیضی هم چنان دوستم را متهم به قتل همسرش خدیجه و تجاوز به چندین نفر مخالفان سیاسی اش و هم چنان دختران و پسران زیر سن می کند. موصوف می گوید:" کسانی را، که دوستم بقتل رسانده من می شناسم، که چه وقت و در کجا کشته و جسد شان در کجا دفن است."
یک تعداد دپلوماتها و مقامات دولتی بلا های راکه دوستم بر سر فیضی آورده است، تایید می کنند، ولی در مورد ادعا های دیگر او مثل تجاوزات جنسی و قتل دیگران هنوز نیاز به مدارک و شواهد مستقلانه است.
نیویارک تایمز میگوید، که خدیجه همسر دوستم بیست سال قبل کشته شده بود. داستان قتل خدیجه را آقای فیضی چنین روایت می کند:" یکی از شب ها ، که من در سر کار بودم خدیجه شوهرش را با یک دختر زیر سن در حالت زنا گیر کرد. بعد از یک بحث قهر آمیز میان آنان، جنرال دوستم کنترولش را از دست داد و به یکی از بادیگارد هایش دستور داد که" به خدمت خانمش برسد". بعد تر محافظ با مخابره به دوستم خبر داد:" جنرال صاحب! ماموریت مطابق به امر تان انجام شد." فیضی در ادامه گفت:" وقتی آنها بخانه برگشتند جسد خدیجه را یافتند، که با کله شینکوف کشته شده بود، ظاهراً طوری صحنه سازی شده بود، که گویا خودش اشتباها خود را کشته است. از جمله 9 فرزند دوستم، خدیجه مادر 4 فرزند بزرگ سال ترین بود."
روزنامه می نویسد آقای فیضی مدعی است که سکرتر شخصی جنرال دوستم آقای سرباز شخصاً به او در اطریش زنگ زده و خانواده او را در شمال افغانستان تهدید کرده، که نباید در مورد رهبر(جنرال دوستم) چیزی به رسانه ها بگوید. اما آقای سرباز ادعای آقای فیضی را رد می کند و می گوید" ما با او هیچ تماس نداریم. ادعا های او دروغ است."