-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۱۰, چهارشنبه

خبرهایی تلخی که در هر جا باشی، ترا از درون نیش می زند!

اردوی امریکا مستقر در میدان هوایی بگرام، همکاران گرجستانی خود را به دزدی اموال و اجناس متهم کرده وگفته اند که تا کنون سربازان گرجستانی به ارزش ۳۶ هزار دالر امریکایی اموال و اجناس را سرقت کرده اند!
این درحالی است که جان سپکو سر بازرس ویژه پنتاگون سرجمع حساب کرد که در هفده سال اخیر به مقیاس ۱۵ میلیارد دالر امریکایی در افغانستان گم و نیست شده است. جان سپکو «طبق معمول»، غارتگران های هزینه های مالیاتی مردم امریکا را معرفی نکرده است. حامد کرزی هماره داد می زد که امریکایی ها خود شان پول همه پروژه ها را دزدی می کنند اما تقصیر آن را به گردن افغان ها می اندازند. اکثر موسسات امریکایی که جا در جا در امریکا امتیاز پروژه های کلان بازسازی را قاپیدند، بدون آن که پای شان به افغانستان برسد؛ بدون آن که حتی دقیقاً کمترین معلوماتی راجع به افغانستان داشته باشند؛ فیصدی نود درصدی بودجه را برای خود برداشت کرده و پروژه های روی کاغذ را چند دست به دزدان افغان فروختند. سرانجام آن چه به افغانستان رسید، از گاو «غده» آن بود.