-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۱۹, جمعه

یادداشت

اگر جای انجنیر نبیل رئیس قبلی امنیت ملی باشم، روی نوشتن کتاب خاطرات دوره کاری خود تمرکز می کنم. دوره مأموریت مشارالیه، صحنۀ داغ نبرد و مبارزه با خرابکاران و شبکه های پاکستان بود. امنیت ملی افغانستان در آن سال ها یک بار دیگر قدرت خود را نشان داد. جنرال اسد درانی یا اختر عبدالرحمن جزئیاتی را که به صیانت استراتیژیک پاکستان در جنگ افغانستان رابطه داشت؛ برای نسل جوان و آینده پاکستان نوشته اند؛ اما امنیت ملی افغانستان که هماره پنجه در پنجه شبکه های معاند در انداخته و از کیان تاریخی کشور دفاع کرده؛ چرا نباید کارنامه هایش مکتوب شود؟
زیاد ضرور نیست که اسرار ملی افشا شود؛ فقط ترسیم حوادث اساسی که در تاریخ مقاومت ملی علیه خرابکاران بسیار مهم بوده، راه را برای نسل کنونی روشن تر می کند. افزایش یا فروکاست محبوبیت نبیل به همین موضوع زیاد رابطه دارد. وی می تواند کنش های سیاسیون را در مواجهه با رویداد های حساس آن دوره مورد دقت و تحلیل قرار دهد.