-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۱, پنجشنبه

ملاسلام ضعیف هیچ اشتها ندارد!

ملاسلام ضعیف سفیر سابق طالبان در پاکستان گفته است که علت برقرار نشدن آتش بس دومی این بود که دولت کابل به استقلالیت عمل طالبان هنوز یقین نکرده است!
جنرال نیکلسون فرمانده عمومی امریکایی اما می  گوید چیزی را که ما می بینیم تشویق کننده است. روابط افغانستان وپاکستان دربرخی بخش ها پیشرفت های داشته است که این نتیجه پلان عمل رئیس جمهورغنی است وهمکاری نظامی هم بهتر شده است. من میدانم که رهبران افغان آرزومند هستند ، گفتکوهای مثمر میان صدراعظم جدید و رئیس جمهور غنی صورت گرفته است.
معلوم است که این گفت وگو های «مثمر» برای این است که طالبان را مجبور کنند که در چهارچوب حکومت آینده درکابل تنظیم شود و پاکستان هم به حق خود برسد.
جنرال نیکلسون می گوید که استراتیژی ترمپ که یک سال پیش اعلام شد، موفق بوده، زیرا درمدت شش ماه ، ما شاهد دو پیشنهاد صلح بودیم ، ازسوی رهبری طالبان به مردم امریکا نامۀ سرگشاده فرستاده شد، رئیس جمهور غنی پیشنهاد صلح کرد!"