-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۱۰, چهارشنبه

نزدیکی طالب با امریکا، پروژه داعش را تعطیل می کند؟

آیا تحویل دهی مناطق آزاد به طالب از جوزجان آغاز شده است؟
همزمان با آغاز مذاکرات رسمی بین رهبران طالبان و وزرات خارجه امریکا، سه حادثه نو روی داده است.
نخست، عمران خان اعلام کرد که مرزها با افغانستان ازین پس باز خواهد بود.
دوم، طالبان اعلام کردند که در جوزجان گروه داعش را « ریشه کن» کرده اند.
سوم، حکومت کابل اعلام کرد که رهبر داعش در شمال با ۱۵۰ تن از نفراتش به دولت «تسلیم» شده اند. این سه رویداد به هم مرتبط اند. مذاکره روی صلح افغانستان اول بین پاکستان و امریکا به نتیجه رسید و ظهور عمران خان، بخشی از همان روند است. 
روسیه، چین، ایران و هند درجریان نتایج معامله امریکا با پاکستان قرار دارند. احتمالا توافق برین است که قدرت طالب به حیث قدرت اصلی برای تعامل به رسمیت شناخته شده و گروه داعش که یک پروژه بیخی رسوا، صد درصد افشا و اهرم نیابتی عربستان و امریکا برضد روسیه و ایران شناخته می شود، در افغانستان تعطیلی شده و جای خود را به طالب تخلیه کند. تعبیر این وضعیت آن است که نوعی همگرایی در ایجاد ثبات در افغانستان حاصل آمده است. ورنه، تاریخ داعش نشان می دهد که این گروه مرگ را بر تسلیم شدن ترجیح می دهد. در هیچ جایی، داعش ( اگرواقعاْ داعش بوده باشد) به کسی تسلیم نشده است. 
درین جا یک دروغ کلان امریکا و حکومت کابل خود به خود فاش شده است. آن ها هماره مدعی بودند که ۲۳ گروه تروریستی در افغانستان می جنگند. وقتی که آتش بس سه روزه، اعلام شد، در سه روز یک تق تفنگ شنیده نشد. درحالی آتش بس را تنها طالبان پذیرفته بودند!