-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۱, پنجشنبه

روسیه و امریکا بر سر دستیابی به اهرم طالبان به عنوان یک عامل فشار قوی در میز معامله، مسابقه می دهند. این خبر خوشی درامر برقراری صلح و ثبات نیست؛ برعکس این نکته را اثبات می کند که اساساْ «صلح» درنفس خود یک بازی نرم جنگی است.