-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۷, چهارشنبه

چرت نزن، شکار بشیرقانت، سهل تر از ربودن قیصاری است!


نگاه عام و وجدان زمانه، یاسین ضیاء ها را ترصد می کند.

یاسین ضیاء در سرکوب و ستم کش کردن نظام الدین قیصاری و نفراتش، به درگاه غنی، اثبات صدق و خلوص کرد. یک مؤمن همیشه از بهر اجر و پاداش دنیایی و اخروی، فریاد العطش در سینه دارد. حال یک بخت وطالع تازه، از ماتمکده تخار به سوی دکتر یاسین ضیاء چشمک می زند.

یک میرغضبی به نام بشیر قانت، ( نورچشم گلبدین و طالب) برگلوی ساکنان بی دفاع آن ولا پاشنه می فشارد. حال کیست که به یاسین ضیاء صدا بزند که بشتاب به میدان. در سرکوب قیصاری، دستور از درگاه غنی و اتمر آمده بود؛ حال، عندالضرورت از روی التماس و اصرار، از دکترغنی کسب اجازت نما و برای دادخواهی از مردم ستم آشنای آن دیار، طیاره سوار شو و آن جانور بی سروپا را که تاپه جهاد و مقاومت و «جنایت» بر جبین دارد؛ مثل قیصاری شکار کن و هرگاه در منکوب کردن آن دو پای بی افسار «ملاحظاتی!!» داری، لااقل او را به خوش آمد و تکریم به کابل بیاور و تحویل مهمانسرای دولتی کن!