-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۱۹, جمعه

از سلسله خبرهایی که بوی جنگ می آورد

هند جای نفت ایران را با نفت آمریکا پر کرد.
یک مقام شرکت ایندین اویل هند گفت، این شرکت که در آستانه تحریم‌های نفتی علیه ایران به دنبال یافتن منبع جایگزین تامین نفت است ۶ میلیون بشکه نفت از آمریکا برای تحویل در ماه‌های نوامبر تا ژانویه خریداری کرده است.

به گزارش تسنیم، یک مقام شرکت ایندین اویل هند گفت، این شرکت که در آستانه تحریم‌های نفتی علیه ایران به دنبال یافتن منبع جایگزین تامین نفت است ۶ میلیون بشکه نفت از آمریکا برای تحویل در ماه‌های نوامبر تا ژانویه خریداری کرده است.