-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۱۲, جمعه

خزان سال ۱۳۶۱


خطاب احمد شاه مسعود به یک عضو حزب اسلامی حکمتیار:
 وطندار،  شناخت من در باره حکمتیار صاحب تکمیل شدهِ من حکمتیار را صاحب را خوب شناخته ام؛ شمابرادر ها حکمتیار صاحب را زمانی درست می شناسید که شقیقه های تان سفید شود و آن وقت پشیمان شوید!