-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۲۹, دوشنبه

اگرطالبان به شهرها داخل شوند، مورد حمله قرار می گیرند

 
ظاهراْ رهبران طالبان مستقر درپاکستان و قطر متوجه خشونت های واکنشی شده اند. این بار از طالبان با آیس کریم استقبال نخواهد شد.
 

 
برخی اطلاعات غیر رسمی به گزارشنامه افغانستان حاکی اند که برخی گروه های مسلح و اکنشی درکابل و ولایات آماده اند که در صورت داخل شدن نفرات طالبان در روز های آتش بس عیدی، تمام آنان را قتل عام کنند.
 
 گزارش مشعر است که گروه های شهرنشین و بسته گان نیروهای امنیتی که اخیراْ درغزنی و فاریاب قتل عام شده اند، ممکن است بر افراد طالبان حمله ور شوند. این درحالی است که یک دیپلمات خارجی به بی‌بی‌سی گفته که هم دفتر طالبان در قطر و هم شورای کویته با آتش‌بس موافق هستند، اما روی چگونگی مدیریت آن هنوز به نتیجه نرسیده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، این گروه نمی‌خواهد مثل بار قبل وارد شهرها شده و ملای عام ظاهر شود.