-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۱۱, پنجشنبه


ادامه تظاهرات مردم شاپور اصفهان به روز چهارشنبه
معترضان به برگزاری تظاهرات بزرگ به روز پنجشنبه فراخوان داده اند. 
شعار های معترضان: "خامنه ای حیاکن مملکتو رهاکن"، و "دشمن ما همین جاست دروغ میگن آمریکاست"،