-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۳, شنبه

قرض ۳۳۴ میلیون دالری شیرخان فرنود را چه کسی خواهد پرداخت؟

 
 
 

شماری از مردم چسبیده اند که فرنود هزاره بود، مظلوم بود و... کسی نمی پرسد که اختیار دار اول یک بانک پول ها را به کی ها توزیع کرد و چرا چنین کرد؟
 
 

 
شیرخان فرنود، تمویل کننده انتخابات ۲۰۰۹ به نفع حامدکرزی و مارشال فهیم بود. وی به اتفاق خلیل فیروزی،‌ سپرده های بانکی مردم را سیل آسا به هدف نزدیکی با مقامات ارشد خرج کرد. در ماه سپتامبر ۲۰۱۰ ناگهان خبر ورشکست شدن بانک انتشار یافت. تعداد زیادی از تاجران و بسته گان حامد کرزی و مارشال فهیم در برداشت از سرمایه بانک متهم دانسته شدند. دولت مجبور شد عنان بانک خالی شده را در دست گیرد.
 
صد ها تن از مشتریان بانک برای گرفتن سپرده های شان به دروازه های بانک هجوم آوردند، اما دولت مجبور بود که از بودجه رسمی به تقاضای مردم پاسخ گوید. در فبروری ۲۰۱۱ میلادی صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد کرد که کابل بانک به لیلام گذاشته شود. هیچ منبعی حاضر به خریداری یک نهاد خالی و بدنام نشد.
 
در دادگاه عاجل در نوامبر سال ۲۰۱۲ میلادی، مقامات دولتی و اعضای خانواده و تیم شان که خود سرمایه بانک را خالی کرده بودند، غایب پنداشته شد و در عوض،‌ شیرخان فرنود و خلیل فیروزی هریک به حبس و پرداخت هزینه های برباد شده محکوم شدند. اما پول ها هرگز به بانک برگردانده نشد. دکترغنی در کمپاین های انتخاباتی خود ازین مساله استفاده ها کرد اما هرگز پول ها به بانک برنگشتند. در نوامبر ۲۰۱۴  محکمه رسیده‌گی به قضیه کابل بانک شیرخان فرنود را به جرم پولشویی و اختلاس به ده سال زندان و پرداخت ۳۳۴ میلیون دالر محکوم کرد. حال بحث این است که باقیداری بزرگ شیرخان فرنود را کدام مرجع خواهد پرداخت؟ معلوم است که ۳۳۴ میلیو دالر از بیت المال کسر خواهد شد.