-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۲۷, شنبه

نیویورک پست: جنگ افغانستان به کمپنی خصوصی واگذار می شود

 
 
به روزنامه نیویورک پست، تصامیم تازه ای درکاخ سفید در مورد جنگ افغانستان تحت بررسی است.
 
NBC News امریکا گزارش داد که دونالد ترمپ نسبت ه کارآمدی استراتیژی پنتاگون در جنگ افغانستان به طور فزاینده ای نا امید شده و مایل است به پیشنهاد اریک پرینس مالک کمپنی امنیتی بلک واتر در مورد سپردن امورات جنگ افغانستان به یک نهاد خصوصی موافقت خود را ابراز کند.
اریک پرینس گفته است که از نا امیدی ترمپ از وضعیت جنگ درافغانستان با خبر است. او پیشنهادات خود را آن گونه که پنتاگون توقع داشت به آن ها واگذار کرده اما تا کنون پاسخی داده نشده است.
گروه مشاوران امنیتی ترمپ ازین طرح واهمه نشان داده اند فرمانده کمپنی بلک واتر به NBC اظهار داشت مشاورانی که با این نظریه مخالف اند از وضعیت جنگ در افغانستان حتی المقدور یک تصویر خوش آیند برای ترمپ داده اند. از جمله این که ما در پیچ یک دوره صلح با طالبان قرار داریم.
درگزارش به نقل از یک سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا گفته شده که هیچ یک از پیشنهادات اریک پرینس درکاخ سفید تحت بررسی و رسیده گی قرار ندارد. این منبع شورای امنیت ملی گفته است که ترمپ مثل اکثر امریکایی ها به پیشرفت های جاری در افغانستان نظر دارد. او همچنان متیقن است که خروج سریع از افغانستان پناه گاه های امن تازه ای را برای دسته های تروریستی به وجود می آورد که برای امنیت ملی امریکا خطر آفرین است.