-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۸, پنجشنبه

آیا احزاب الگوی اعتراضی جنبش ملی را به کار می گیرند؟

در اعلامیه احزاب منتقد دولت آمده است:
احزاب، ایتلاف ها و جریان‌های سیاسی همزمان باب گفتگو با حکومت را باز می گذارند و امیدوارند که حکومت به اعتراضات مدنی مردم توجه کند. در غیر آن صورت، همان گونه که اشاره شد اعتراضات مدنی ما ادام یافته و در تمام ولایات گسترش خواهد یافت. در آن صورت پیامد آن هرچه باشد به عهده حکومت و کمیسیون انتخابات خواهد بود.