-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۷, چهارشنبه

به گزارش واشنگتن پست،‌دریا سالار جوزف دانفورد در مراسم معرفی فرمانده جدید امریکا برای افغانستان گفت که ما در آسیای جنوبی، دارای منافع دپلوماتیک و امنیتی هستیم. ما اراده داریم که حضور خود را به منظور تاثیر گذاری بر منطقه درین جا حفظ بکنیم. اشکال حضور ما در آسیای جنوبی در طی زمان متغییر خواهد بود اما من قطعا انتظار ندارم که حضور بزرگ نظامی خود را برای همیشه در انتظار حفظ کنیم.