-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۲۱, یکشنبه

قیصاری، روزی شمشیر یاسین ضیاء را از سینه بیرون خواهد کرد


قضیه یاسین ضیاء با نظام الدین قیصاری از همان جنس تصادمی است که انتقام یا جبرانش بدتر از وقوع اولی آن خواهد بود. شرح ماجرای اختطاف خونبار نظام الدین قیصاری که از زبان خودش نقل شده بود، باور نکردنی است.
 این قضیه همچو شمشیری سرخ برهنه برای همیشه در سینه جنبش ملی و ازبک ها فرو رفته است. ممثل صدیق این شمشیر اشتباه، یاسین ضیاء است. این آقا داوطلبانه به مقام  سردار توهم جلوس کرد.


تا  و بالا رفتن حوادث در افغانستان امری طبیعی است و جبنش ملی روزی این شمشیر را از سینه خود بیرون خواهد کرد. این که چه گونه، از حالا هیچ نمی توان گفت. تاریخ افغانستان ثابت کرده است که ازین سِلک قضایا به شکل فوق العاده افراطی آن، می تواند در هر زمان و هر مکانی در این خرابکده تکرار شود. به طور مثال، قضیه احمد ایشچی هنوز روی میز قرار دارد.
شاید پلان این بود که نظام الدین زیر شکنجه تخلیه اطلاعاتی شده و سر به نیست می شد؛ و فرصت نمی یافت روزی قضیه را شرح دهد؛ اما مقاومت مردمی در شمال این محاسبه را تباه کرد و موج برگشت آمد! این موج برگشت برای هیچ کسی قابل پیش بینی نبود.

دکترغنی در افغانستان جایگاه دایمی ندارد و روزی می رود پی کارش. اما محاسبه نظام الدین به عنوان فرمانده بسیار گردنکش یک سازمان نظامی، قومی وسیاسی با یاسین ضیاء تصفیه ناشده باقی است و دم نقد به زمان حواله شده است. شکنجه و تحقیر نظام بای از سوی یاسین ضیاء آن هم به خاطر مبارزه با طالب و داعش، عواقب بسیار مخرشی دارد که اگر زنده بودیم، حوادث عجیبی را شاهد خواهیم بود.